TARIFES (per nit)*
Adults 49,80 Euros
Nens 6-12 anys 25,80 Euros
Nens 2-5 anys 12,50 Euros